klient zamoznyBanki do swoich wyjątkowych klientów o ponadprzeciętnych dochodach i aktywach kierują specjalne usługi typu personal banking, private banking oraz wealth managment. Są to oferty przeznaczone dla osób, które spełniają określone warunki odnośnie wielkości dochodów, ale nie mają jednego, stałego kryterium, które by umożliwiało korzystanie z takich określonych usług dla bogatych. Każdy z banków indywidualnie ustala progi wejścia, które niejednokrotnie są rozbieżne w ofertach różnych placówek. sługi typu personal są tylko namiastką tego z czym mogą się spotkać klienci private bankingu (bankowości prywatnej). Dla elitarnej grupy klientów tworzy się produkty szyte na miarę, tzn. dostosowane do indywidualnych warunków, możliwości i preferencji każdego klienta, np. specjalne fundusze inwestycyjne. Klientom z tego segmentu przydziela się przede wszystkim prywatnego doradcę, który może spotkać się z nimi w każdym miejscu, w którym sobie zażyczą i o każdej porze. Taki doradca to swoisty reprezentant klienta w banku, który nie tylko będzie pomagał w rozwiązywaniu różnych problemów, ale także aktywnie zadba o jego interesy, sam będzie śledził sytuację na rynku i inicjował spotkania, gdy będzie miał jakieś propozycje ważne dla inwestycji swojego podopiecznego. Jednak jak zaznacza Maciej Kossowski (Wealth Solutions, ZFDF) trzeba zdawać sobie sprawę, że doradztwo w ramach private-bankingu zazwyczaj będzie się ograniczać do oferty jednej instytucji. Wyżej wymienionych usług klienci nie dostają jednak za darmo. Korzystanie z nich wiąże się często z ponoszeniem dodatkowych opłat (np. możliwość korzystania z czarnej karty kredytowej, w zależności od banku może kosztować ok. 1000 zł rocznie). Jednak ci najlepsi klienci mogą negocjować wysokość opłat za korzystanie z dodatkowych usług lub nawet możliwość ich zniesienia. Konieczność ponoszenia dodatkowych opłat sprawia, że dla tych mniej zamożnych klientów tego typu usługi stają się nieopłacalne.