Biznesplan to spis celów i zadań przedsiębiorstwa, składa się między innymi z analizy finansowej, analizy rynku oraz z analizy SWOT. Biznesplan dołączany jest bardzo często do wniosku, kiedy przedsiębiorca ubiega się o kredytowanie na swoja działalność, w ten sposób kredytobiorca może wykazać ze jego przedsiębiorstwo w przyszłości będzie rentowne i przyniesie zamierzony zysk. Biznes plan sporządzać powinny wszystkie nowo powstałe firmy, w ten sposób właściciele mogą efektywniej zarządzać swoim przedsiębiorstwem. Biznesplan przypomina w jakim kierunku dąży dana firma i co jest jej głównym celem, jednoczenie pomaga osiągnąć dany cel. Na biznesplan składa się ogólny opis danego przedsiębiorstwa, rodzaj firmy, dane adresowo, kontaktowe, cele przedsiębiorstwa, finansowanie, spodziewane zyski. Następnym etapem biznesplanu jest plan marketingowy, czyli sposób w jaki będzie prowadzony marketing firmy jej produktów i usług, zawiera informacje o potencjalnych klientach firmy, oraz konkurencji rynkowej. Kolejny etap to plan zarządzania i organizacji w przedsiębiorstwie zawierający formę w jakiej powstanie nowe założone przedsiębiorstwo oraz ryzyko rynkowe. Ostatnim etapem biznesplanu jest analiza finansowa zawierająca informacje odnośnie wykorzystania pozyskanych przez przedsiębiorstwo pieniędzy, ukazuje w jaki sposób pożyczki zostaną spożytkowane w przedsiębiorstwie.