Kategoria: bankowość (Strona numer: 2 Wszystkich stron: 3)

Lokaty bankowe

euro 500Jedna z najbezpieczniejszych inwestycji pieniędzy czyli lokaty bankowe, jest jednocześnie bardzo prosta forma inwestowania, wiele banków z dostępem do internetu oferuje rachunki bankowe wraz z możliwością założenia lokaty bankowej z określonym oprocentowaniem. Aby założyć taka lokatę wystarczy klika minut zalogowanie się na swój rachunek bankowy określeniem kwoty która chcemy przeznaczyć na lokatę i klikniecie utwórz lokatę, od tego momentu naliczane zostają zarobki. Lokata w odróżnieniu od funduszy inwestycyjnych i zakupu akcji jest bardzo bezpieczna forma inwestowania pieniędzy. Na giełdzie spółki mogą tracić także i inwestor wraz ze stratami spółek traci pieniądze, w funduszach inwestycyjnych również możemy stracić, inwestując pieniądze na lokacie bankowej nie ma takiej możliwości, zawsze otrzymamy stabilny zysk. Niestety minusem lokat jest niski kilkuprocentowy zysk w stosunku rocznym, na giełdzie można zarobić znacznie więcej, ale należy pamiętać ze można tez stracić. Przed założeniem lokaty, jeśli dysponujemy wyższa suma do zainwestowania warto sprawdzić oferty rożnych konkurencyjnych banków, kwoty zysku mogą różnic się o kilka procent w zależności od banku i od okresu na jaki chcemy otworzyć lokatę, warto sprawdzić tez jakie opłaty czekają nas w razie zakończenia lokaty przed ustalonym terminem oraz czy nie ma dodatkowych ukrytych opłat.

Fuzja WBK i Kredyt Banku

wbk kredytbankZ połączenia Banku Zachodniego WBK i Kredyt banku powstanie nowa firma, która będzie miała około 900 placówek i 3,5 mln klientów. Właścicielem powstałej z połączenia firmy będzie znana i uznana w świecie bankowości marka Santander. Może nazwa banku nie jest jeszcze bardzo w Polsce znana, ale jest to bank z dużymi tradycjami. Grupo Santander Central Hispano jest największą grupą finansową w Hiszpanii Ameryce Łacińskiej i jedną z największych na świecie. Jest to instytucja finansowa, która specjalizuje się w bankowości detalicznej. W Polsce działa już Santander Consumer Bank rozpoczął swoją działalność w roku 2006. Znaczące na polskim rynku bankowym przejęcia nie pozostawiają złudzeń, co do celów grupy. Polska jest kolejnym rynkiem, na którym Grupo Santander Central Hispano chce zająć kluczową pozycję. A to rodzi pytanie, po co hiszpańskiej grupie finansowej nowa nazwa banku? Po co zachowywać lokalne marki banków, które nie mieszczą się na listach największych instytucji finansowych w Europie? Santander jest największym bankiem w strefie Euro pod względem kapitalizacji. Jest spółką giełdową a wartość jego akcji wynosiła w grudniu 49 mld euro. 10 kluczowych rynków banku to Brazylia, Hiszpania, Wielka Brytania, Meksyk, Portugalia, Chile, Argentyna, Stany Zjednoczone, Niemcy i Polska. Bank ma 100 milionów klientów i prawie 200 tysięcy pracowników. Jego sieć sprzedaży składa się z prawie 15 000 oddziałów. Santander nie gra o polski rynek. Gra się toczy o pozycję w Europie i na świecie. Czy warto rozdrabniać się i utrzymywać lokalne marki? Czy nowa marka banku to dobra inwestycja? Rynek telekomunikacyjny pokazuje, że wcześniej czy później lokalne marki ustępują graczom globalnym. Czy pamiętamy jeszcze Ideę albo Erę? Rynek finansowy i przykład marki Aviva także taki trend potwierdza. Duży może więcej. Wielkie ryby zjadają mniejsze. Łatwiej zarządza się wizerunkiem i marka jednej organizacji. Co z tego, że lokalna nazwa banku jest powszechnie znana w naszym kraju. Musimy pogodzić się z tym, że słabe marki nie mają racji bytu na rynku, chyba że są wyjątkowymi specjalistami. Ani Bank Zachodni WBK ani Kredy Bank niczym wyjątkowym na rynku się nie wyróżniały. Tak jak zniknął Lukas Bank i nikt głośno po nim nie płakał, tak i nazwy banków które się obecnie łączą, szybko odejdą w zapomnienie.

Banki, oferty specjalne dla zamożnych klientów

klient zamoznyBanki do swoich wyjątkowych klientów o ponadprzeciętnych dochodach i aktywach kierują specjalne usługi typu personal banking, private banking oraz wealth managment. Są to oferty przeznaczone dla osób, które spełniają określone warunki odnośnie wielkości dochodów, ale nie mają jednego, stałego kryterium, które by umożliwiało korzystanie z takich określonych usług dla bogatych. Każdy z banków indywidualnie ustala progi wejścia, które niejednokrotnie są rozbieżne w ofertach różnych placówek. sługi typu personal są tylko namiastką tego z czym mogą się spotkać klienci private bankingu (bankowości prywatnej). Dla elitarnej grupy klientów tworzy się produkty szyte na miarę, tzn. dostosowane do indywidualnych warunków, możliwości i preferencji każdego klienta, np. specjalne fundusze inwestycyjne. Klientom z tego segmentu przydziela się przede wszystkim prywatnego doradcę, który może spotkać się z nimi w każdym miejscu, w którym sobie zażyczą i o każdej porze. Taki doradca to swoisty reprezentant klienta w banku, który nie tylko będzie pomagał w rozwiązywaniu różnych problemów, ale także aktywnie zadba o jego interesy, sam będzie śledził sytuację na rynku i inicjował spotkania, gdy będzie miał jakieś propozycje ważne dla inwestycji swojego podopiecznego. Jednak jak zaznacza Maciej Kossowski (Wealth Solutions, ZFDF) trzeba zdawać sobie sprawę, że doradztwo w ramach private-bankingu zazwyczaj będzie się ograniczać do oferty jednej instytucji. Wyżej wymienionych usług klienci nie dostają jednak za darmo. Korzystanie z nich wiąże się często z ponoszeniem dodatkowych opłat (np. możliwość korzystania z czarnej karty kredytowej, w zależności od banku może kosztować ok. 1000 zł rocznie). Jednak ci najlepsi klienci mogą negocjować wysokość opłat za korzystanie z dodatkowych usług lub nawet możliwość ich zniesienia. Konieczność ponoszenia dodatkowych opłat sprawia, że dla tych mniej zamożnych klientów tego typu usługi stają się nieopłacalne.

Walutowe konto bankowe

walutowe konto bankoweKonto walutowe można założy w placówce banku lub poprzez wniosek internetowy. Konto walutowe może być przydatne dla osób często podróżujących oraz pracujących poza krajem. Także studenci przebywający na wymianie zagranicznej, będą potrzebowali rachunku bankowego w obcej walucie. Poza tym, konto walutowe okaże się niezbędne dla ludzi zarabiających w innej walucie niż złotówki. Osoby robiące zakupy przez Internet, również nie obejdą się bez konta walutowego. Banki oferując konta walutowe często rezygnują z pobierania opłat za prowadzenie rachunku oraz wybieranie gotówki z bankomatów. Wynika to z tego, iż banki zarabiają na różnicach kursowych obracanych środków. Konta walutowe nie posiadają oprocentowania i z reguły nie służą do przynoszenia zysków z odsetek. Bardziej, służy jako przydatne narzędzie do funkcjonowania w obcym kraju. Większość banków w Europie działa w systemie bankowym SEPA. Jest to system obniżający koszty przelewów pomiędzy krajami europejskimi. Do systemu należy również Polska i działające w niej banki. Dzięki SEPA, przelewy zagraniczne są tańsze oraz transfer środków jest szybszy.

Zdolność kredytowa

zdolnosc kredytowaZgodnie z nowymi zasadami banki będą obliczać zdolność kredytową klientów na maksymalnie 25 lat nawet, jeśli kredyt będzie zaciągany na dłuższy okres. Ponadto w przypadku kredytów walutowych rata takiego zobowiązania nie będzie mogła przekraczać 42% dochodów netto gospodarstwa domowego. Biorąc to pod uwagę warto sprawdzić, jak dzisiaj wygląda zdolność kredytowa modelowej polskiej rodziny. od października maksymalna zdolność modelowej rodziny 2 + 2 dla kredytów złotówkowych praktycznie nie uległa zmianie i nadal pozostaje na niższym poziomie, niż w sierpniu. Inaczej było w przypadku euro, gdzie zanotowano dość wyraźny jej wzrost. Dzięki temu różnica pomiędzy największymi możliwymi poziomami zobowiązania w rodzimej i europejskiej walucie zmniejszyła się z ponad 90 tys. zł w sierpniu i październiku, do przeszło 50 tys. zł w grudniu. Najgorzej wygląda sytuacja zobowiązań we franku szwajcarskim. Czteroosobowe gospodarstwo domowe o przyjętych dochodach oraz założonych pozostałych warunkach, nie może sobie pozwolić na zaciągnięcie takiego kredytu. Jest to wynikiem postępowania instytucji finansowych, które w ciągu ostatnich kilu miesięcy znacznie ograniczyły ofertę w tej walucie.

Kredyt hipoteczny, wypowiedzenie umowy

hipoteczny kredytWypowiedzenie umowy o kredyt hipoteczny to szczególnie dotkliwy stres. Dlatego, że kredytobiorca ( i jego rodzina) traktują już kredytowane mieszkanie jak swoje własne, mieszkają w nim już długo, przyzwyczaili się do niego. I owszem, mieszkanie w kredycie jest własnością kredytobiorcy, ale oczywiście jest też obciążone hipoteka na rzecz banku który skredytował zakup tego mieszkania. Wypowiadając umowę o kredyt, bank wzywa do zapłaty całości pozostającego kredytu wraz z dodatkowymi kosztami. Trudno sobie wyobrazić, aby kredytobiorca, który spóźniał się ze spłacaniem rat, dał nagle rade spłacić cała resztę kredytu od razu, w ciągu 30 dni. Gdy bank wypowie kredyt, to egzekucja takiego kredytu nie poprzedzi sądowy nakaz zapłaty od którego można się odwołać. Bank bowiem jest uprawniony do wystawienia tytułu egzekucyjnego i za plecami kredytobiorcy skieruje ów do sądu a sąd nada takiemu tytułowi klauzulę wykonalności. Tylko tyle trzeba i już komornik może zacząć swą pracę. Kredytowy dłużnik żyje więc w nerwowej niepewności, bo w każdej chwili komornik może wkroczyć do akcji, zajmując wynagrodzenie za pracę (o ile dłużny kredytobiorca ma nowa pracę), samochód, ruchomości w mieszkaniu i, a jakże, samo mieszkanie też. Jeżeli i na drugiej licytacji nikt mieszkania nie kupi a bank nie przejmie nieruchomości na własność ma do tego prawo po drugiej bezskutecznej licytacji), to ponowna egzekucja z nieruchomości będzie możliwa dopiero po roku, chyba że dłużnik znajdzie nabywcę na swą nieruchomość obciążoną hipotecznie. A kredyt po terminie płatności, tak jak i każde inne zobowiązanie finansowe ma to do siebie, że każdego dnia narastają do zapłaty odsetki za zwłokę. Im dłużej taki stan będzie miał miejsce, tym trudniej będzie dłużnikowi kiedykolwiek spłacić dług.

Kredyt konsolidacyjny

konsolidacja kredytuKredyt konsolidacyjny jest atrakcyjny dla osób, które chcą usprawnić spłacanie zadłużenia oraz uporządkować finanse osobiste. Kredyt konsolidacyjny składa się z kilku wcześniej zaciągniętych kredytów przez jedną osobę w jednym lub wielu bankach. Na początku klient zwracając się o konsolidację do jednego z banków, gdzie posiada zadłużenie. Następnie bank analizuję historię kredytową klienta i decyduje czy przyznać kredyt konsolidacyjny. Przyznany kredyt zamienia dotychczasowe zobowiązania w jedno zadłużenie ulokowane oraz spłacane w jednym banku. Ułatwia to znacznie zarządzanie swoimi zobowiązaniami wobec banków. Starając się o kredyt konsolidacyjny, kredytobiorca będzie staranie analizowany przez bank pod kątem wypłacalności oraz historii kredytowej. Banki mają prawo nieprzyznania kredytu, jeśli ocenią, że ryzyko niespłacenia kredytu przez daną osobę jest za wysokie. Przy ocenie historii kredytowej, banki korzystają z Biura Informacji Kredytowej. BIK posiada wszelkie informacje potrzebne bankom do oceny wypłacalności potencjalnego kredytobiorcy. Biuro Informacji Kredytowej prowadzi wyliczenia zdolności kredytowej. Oprocentowanie kredytu oraz okres spłaty uzależnione będą od oceny klienta. Także rodzaj zobowiązania oraz jego wysokość wpłynie na koszty związane z kredytem. Dzięki kredytowi konsolidacyjnemu, klient będzie mógł: płacić co miesiąc jedną niższą ratę, w jednym banku, w dogodnym dla siebie terminie. Oprócz tego, oprocentowanie kredytu zostanie obniżone, i będzie wynosić mniej niż suma oprocentowania wszystkich pojedynczych kredytów. Okres spłaty kredytu konsolidacyjnego zostanie również wydłużony. Do kredytów, które będą mogły ulec konsolidacji należą kredyty: konsumpcyjne, gotówkowe, hipoteczne, samochodowe.

Bankowość w internecie

bankowosc internetPraktycznie bankowość elektroniczna umożliwia klientowi dostęp do konta za pośrednictwem między innymi bankomatu lub telefonu. Jednak szczególnie wygodną i użyteczną formą jest bankowość internetowa a więc dostęp do konta poprzez internet, z każdego komputera podłączonego do internetu, gdziekolwiek się znajduje. A kto doświadczył komfortu dokonywania przelewów przez internet ten chyba nie bardzo wyobraża sobie powrót do przeszłości wiążącej się z koniecznością wizyty w placówce banku, w celu zrealizowania przelewu. Dla mnóstwa osób, pracowników i właścicieli firm które dokonują przelewów bankowych przez internet po prostu obce jest doświadczenie w postaci fatygowania się do banku w celu realizowania przelewów firmowych i sprawdzania tam historii operacji i stanu konta. Oczywiście również sam posiadacz rachunku w ramach umowy o usługi bankowości elektronicznej ma wynikające z niej obowiązki. Obowiązany jest mianowicie nie ujawniać tych informacji o działaniu elektronicznego instrumentu płatniczego udostępnionego w ramach umowy o usługi bankowości elektronicznej, których ujawnienie mogłoby spowodować brak skuteczności mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo zlecanych operacji. Dotyczy to w szczególności elementów określanych jako token, PIN, hasło (lista haseł), login, numer klienta, telekod tudzież innych. Jeżeli takie elementy – informacje posiadacz ujawni innym osobom, wówczas operacje dokonane przez te osoby trzecie obciążają właśnie posiadacza rachunku.

Ustawa anty lichwiarska

lichwa ustawaParabanki a więc niebankowe firmy pożyczkowe, bardzo szybko znalazły sposób na obejście ustawy anty lichwiarskiej i wynikającego z niej maksymalnego oprocentowania, które nie może być wyższe jak czterokrotność stopy lombardowego kredytu NBP. Parabanki posłusznie obniżyły oprocentowanie nominalne oferowanych przez nie kredytów bez BIK ale za to zgodnie z prawem wzbogaciły je o inne składniki kosztów jak ubezpieczenie oraz prowizja z tytułu wypłacenia kredytu pożyczki. Ustawa anty lichwiarska milczy zaś odnośnie innych, poza oprocentowaniem nominalnym, kosztów kredytów, więc prawo nie zostało naruszone. Prywatni, lokalni i okazjonalni pożyczkodawcy lichwiarze, którzy nie zadali sobie trudu założenia działalności gospodarczej, poradzili sobie z ustawa lichwiarską jeszcze bardziej, chciałoby się rzec, na bezczelnego. Udzielając pożyczki bowiem, wypłacają w gotówce pożyczkobiorcy kwotę niższą od tej, która wpisana jest w umowie pożyczki. Pożyczkobiorca kwituje więc otrzymanie pożyczki w kwocie wyższej niż faktycznie otrzymał i jest to warunek otrzymania pożyczki, pod rygorem odmowy jej przyznania. Czy takich przypadków jest wiele? Myślę że tak, gdyż zarzut otrzymania kwoty niższej niż w umowie pożyczki, bardzo często przewija się w sprzeciwach, jakie wnoszą pożyczkobiorcy od nakazów zapłaty wydanych przeciwko nim. Oczywiście w niektórych przypadkach, zarzuty tego typu mogą być całkowicie fałszywe. Jednakże dopóki nie zostanie wprowadzony nakaz wypłacania pożyczki wyłącznie w formie przelewu bankowego na konto pożyczkobiorcy a nie w gotówce z ręki do ręki, to praktycznie nigdy sąd nie będzie miał pewności co do tego, jak to było naprawdę.

Lokaty jednodniowe, podatek Belki

lokata jednodniowaLokata jednodniowa to jedyny w swoim rodzaju produkt pieniężny. Dzięki zastosowaniu kreatywnego postępowania do księgowości, profesjonaliści utworzyli twór inwestycyjny, dzięki któremu klient uniknie płacenia podatku od dochodów inwestycyjnych. Kolokwialnie podatek ten mieniony jest podatkiem Belki, bo został przedłożony podczas piastowania przez profesora Marka Belkę roli Ministra Finansów. W założeniu oprocentowanie podatku od zysków inwestycyjnych jest równe 19%. Jednakże na skutek tego, iż procedura jego rozliczania jest dość złożona i wielowątkowa, ostateczne oprocentowanie może być różne. Należycie dobrane właściwości lokaty jednodniowej pozwalają całkowicie pominąć podatek Belki. Oprocentowanie lokat jednodniowych będzie więc niewątpliwie wyższe niż lokat tradycyjnych. Dzieje się tak głównie przez wzgląd na to, że omijany jest podatek Belki, ale również na skutek dziennej kapitalizacji odsetek. Lokaty jednodniowe rodziły pewne obawy oraz kontrowersje od momentu zaistnienia. Mimo to okazuje się, iż ta modła inwestowania jest w całości zgodna z prawem. Zostało to wielokrotnie zatwierdzone m.in. przez członków Ministerstwa Finansów. Aktualnie trwają prace, które mają na celu zmianę regulacji prawnych korygujących podatek Belki. Takiego rodzaju „uszczelnienie” opodatkowania ma zapewnić spore wpływy do budżetu państwa. Mimo tego, że zostały już zapoczątkowane wstępne operacje, to najprawdopodobniej jeszcze trochę czasu minie aby zostały uchwalone właściwe przepisy.

Starsze artykuły Nowsze artykuły

© 2018 sprawdz-sie.pl

Projekt: Anders Noren