Kategoria: firma (Strona numer: 2 Wszystkich stron: 3)

Eksploatacja sprzętu biurowego

eksploatacja sprzetu biuroKoniec poprzedniego i początek nowego roku jest w każdej firmie okresem podsumowań, przede wszystkim tych finansowych. Osoby zarządzające kapitałem przedsiębiorstw, analizując roczne statystyki wydatków mogą być zaskoczone ich wysokością. Bardzo często jest to związane z nieumiejętnym użytkowaniem urządzeń biurowych takich jak faksy czy drukarki. Tymczasem, sprawna komunikacja i rozsądne rozplanowanie sposobu eksploatacji sprzętu w firmie mogą znacząco przyczynić się do ograniczenia kosztów prowadzenia biura. W dużych biurach znaleźć można dziesiątki drukarek i faksów, kopiarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz skanery. Bardzo często mimo mnogości i różnorodności tego sprzętu, pracownicy z przyzwyczajenia lub dla własnej wygody korzystają z dwóch czy trzech z nich, a pozostałe stojąc w kącie jedynie zbierają kurz. Ilość urządzeń w polskich firmach nawet dziesięciokrotnie przekracza ich potrzeby eksploatacyjne. Dlatego przed zakupem sprzętu należy sprawdzić, jakie jest faktyczne zapotrzebowanie naszego biura i jak często eksploatowane będą poszczególne urządzenia. Kiedy już zarówno ilość, jak i rodzaj posiadanego sprzętu biurowego odpowiada wymaganiom i potrzebom przedsiębiorstwa, należy znaleźć miejsce, w którym firma zaopatrywać się będzie w materiały eksploatacyjne. Jest to o tyle istotne, że od jakości tych materiałów zależy wydajność sprzętu. Dość popularny jest pogląd, że jedynie kupowanie oryginalnych tonerów, tuszów czy folii do faksu daje gwarancję sprawnego działania urządzeń. Tymczasem zamienniki kupowane w sprawdzonym sklepie w niczym nie ustępują oryginałom, a są od nich wydajniejsze i nawet kilkukrotnie tańsze.

Koncepcja kapitału społecznego

spoleNiestety, trzeba również wspomnieć o pewnym utopijnym myśleniu, jakie przejawiają zwolennicy koncepcji kapitału społecznego. Postrzega się go bowiem jako „zbawienny” czynnik, mający wpływ na budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. W praktyce jednak dochodzimy do błędnego koła-jeśli brakuje zaufania w danej społeczności, to na dobrą sprawę każda próba wysunięcia inicjatywy oddolnej zostanie zignorowana. Natomiast próba działania na rzecz wspólnoty(bez oczekiwania jakiejkolwiek gratyfikacji) zostanie odebrana jako wyraz naiwności i głupoty oraz wyeksploatowana do granic możliwości, co w efekcie doprowadzi do zniechęcenia osoby inicjującej altruistyczne podejście. Zasadniczo nie odbiega to od polskich realiów. Warto przypomnieć sobie bezkarne dewastacje mienia publicznego (jak choćby będące prawdziwą zmorą dla użytkowników komunikacji miejskiej zrywane rozkłady jazdy), przy których ludzie nie reagują „żeby im się nie dostało”. Różnego rodzaju inicjatywy lokalne powstają co prawda, ale nie są raczej czymś częstym.

Zespół pracowniczy

pracownicyWybór tematu może być bardzo trudnym zadaniem, To dzięki tematowi wyjazd będzie miał unikalny charakter. To do niego wszystko inne jest dostosowywane: cały plan dnia, menu, jak również muzyka i dekoracje. Należy pamiętać, że wyznaczone cele muszą pasować do tematu – tylko wtedy otrzymamy spójną, efektowną całość. Świetnym sposobem na przedstawienie tematu są mapy myśli, Temat i pasujące do niego treści znajdują się w środku mapy, zaś  naokoło umieszczamy tak wiele jak to możliwe tematów i stwierdzeń odnoszących się do tematu przewodniego. Dla przykładu: Ktoś, kto pragnie przygotować swój zespół pracowniczy na pokonywanie trudności i nowe obowiązki może stworzyć sesję w charakterze survivalu. To dobry pomysł i świetna zabawa. Cele + lokalizacja dobrze ze sobą współgrają. Czy są sprawy, o których warto wspomnieć. Na przykład o planach na następny rok, czy choćby poinformować o terminach szkoleń i kolejnych spotkań integracyjnych. Po dobrze zaplanowanym wyjeździe pracownicy powinni myśleć: „Firma musi naprawdę cenić wartość nas – pracowników, skoro inwestuje w nas tyle czasu i pieniędzy.”

Zaufanie w sferze publicznej

zaufanieZ całą pewnością brak zaufania w sferze publicznej i niechęć do oddolnych inicjatyw, jak również brak woli do partycypowania w różnych organizacjach jest istotnym problemem. Ale tak naprawdę nie znaleziono do tej pory skutecznej recepty na przezwyciężenie takiego stanu rzeczy. Jak widać na przykładzie Włoszech, sama zmiana porządku prawnego, zmierzająca do otwarcia nowych możliwości, nie jest krokiem wystarczającym. Z drugiej jednak strony dobrze się dzieje, że badacze tacy jak Putnam próbują znaleźć rozwiązanie, gdyż ma to realne przełożenie choćby na bezpieczeństwo ludzi. Przykładowo powszechny w społeczeństwie pogląd, że każdy leżący na ziemi jest brany za pijanego i wzbudza strach przechodniów połączony z chęcią jak najszybszego oddalenia się, stanowi przecież realne zagrożenie życia dla każdego człowieka który zasłabnie na ulicy, niekoniecznie pod wpływem alkoholu. Prostej recepty nie ma, ale jakaś musi być znaleziona, prędzej czy później.

Relacje międzyludzkie

tlumProblem zaczyna się, kiedy mamy do czynienia z większymi grupami-tak naprawdę już w gronie klasowym (a więc od 20 do 30-osobowej grupie). Nie ma bowiem możliwości, aby istniał tak duży stopień zażyłości i zaufania w relacjach między ludźmi tworzącymi takie grupy, z jakim możemy się spotkać w rodzinach czy też kręgach sąsiedzkich czy w małych osiedlach. Rzecz jasna takie grupy również muszą w jakiś sposób funkcjonować. Pewne rozwiązania prawne, regulujące podstawę interakcji w takich zbiorowościach, nie są wystarczające-opisują pewne minimum gwarantujące obywatelom rozsądny(przynajmniej w założeniach) zakres bezpieczeństwa i możliwość unikania szkodliwych skutków pewnych konfliktów. Jest to jednak stanowczo za mało. Opierając się na własnych doświadczeniach, większość czytelników zapewne zgodzi się z tezą, iż niezbędne w każdej większej zbiorowości okazuje się wypracowanie pewnych nieformalnych zasad, regulujących wspólne pożycie społeczne. Jest to rzecz jasna coraz trudniejsze wraz ze zwiększaniem się zakresu danej grupy-czy to w kategorii liczebności jej członków, czy też terytorialnej „rozpiętości”.

Efektywność kapitału społecznego

konferW toku badań okazała się pewna stała prawidłowość, wskazująca na dużo większą efektywność działania w nowych warunkach zarówno jeśli chodzi o działania władz samorządowych, jak również obywateli w oddolnych inicjatywach-ale na terenie Włoch północnych. Inaczej rzecz wyglądała w przypadku Włoch południowych, gdzie wprowadzone zmiany nie przyniosły znaczących efektów. Robert Putnam upatruje przyczyn w pewnych zaszłościach historycznych, które jego zdaniem mają wpływ do dni dzisiejszych na potencjał w „pomnażaniu” kapitału społecznego w obu częściach państwa włoskiego. Północna część, historycznie bliższa modelowi republikańskiemu (bądź monarchii konstytucyjnej, zależnie od okresu i rozpatrywanego obszaru północy), zawsze słynęła z różnego rodzaju oddolnych inicjatyw-jak choćby towarzystw basztowych, zakładanych w celu wspólnej obrony przed wrogiem. Liczne warstwy mieszczaństwa na pewno sprzyjały utrwaleniu takiej struktury.

Kapitał społeczny

kapitalZdarzają się niestety sytuacje, kiedy problemem jest nawet nawiązanie zdrowych relacji w obrębie wspólnoty sąsiedzkiej-można wszak spotkać miejsca, gdzie ludzie nie ufają tak naprawdę sąsiadowi mieszkającemu naprzeciwko, nie chcąc nawet go poznać czy też dowiedzieć się, kim jest. Robert Putnam, autor książki „Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech”, spopularyzował w swoim dziele pojęcie „kapitału społecznego”. Gdyby spróbować zdefiniować to pojęcie, należałoby kapitał społeczny określić jako pewien rodzaj kapitału opierający się na wzajemnym zaufaniu i pozytywnych(oraz działających sprawnie) relacjach w danej społeczności. Taki kapitał, zdaniem Putnama, różni się w znaczący sposób od tego rozumianego w klasyczny sposób. Bowiem wraz z wydatkowaniem go, a wręcz „rozdawaniem”, następuje jego zwielokrotnienie. Co istotne, zdaniem wspomnianego autora obrót kapitału społecznego przynosi wymierne korzyści nie tylko w sferze społecznej, ale nawet w gospodarczej. W książce o przytoczonym już tytule Putnam przedstawia rozległe badania przeprowadzone we Włoszech w związku z wprowadzoną reformą administracyjną, zwiększającą swobodę instytucji samorządowych.

Zbiorowość w biznesie

zbiorowoscZbiorowości ludzkie otaczają nas w codziennym życiu również w sferze zawodowej i biznesowej. Pewne z nich, zwłaszcza te składające się z kilku bądź kilkunastu osób, funkcjonują właściwie w sposób „odruchowy”. Pomijając pewne patologiczne przypadki, w większości w każdej rodzinie jest dość klarownie określony zakres działania ojca, matki oraz dzieci (tych zaś zależnie od wieku rzecz jasna). Każdy rodzic popełnia oczywiście jakieś błędy wychowawcze (zbytnia surowość, bądź w dzisiejszych czasach dużo częściej popełniany błąd o przeciwnym charakterze-pobłażanie), ale mają one raczej pomniejszą rangę, nie powodując znaczących zakłóceń w procesie funkcjonowania rodziny oraz kooperacji jej poszczególnych członków między sobą. Na pewno nie sprzyja temu również obecny model „bezstresowego” wychowania (połączony z bardzo niską wartością dydaktyki w szkołach), w istocie przyczyniający się do „nadprodukcji” młodych egoistów i ignorantów, którzy uważają że wszystko im się należy, przy braku poczuwania się do jakichkolwiek obowiązków.

Sukces w sprzedaży

Jak odnieść sukces w sprzedaży? To pytanie które zadaje sobie wiele osób i przedsiębiorców. Czy wystarczy tylko dobry marketing i jakość produktu. Wiele nowych mniejszych firm, wchodzących na rynek nie bierze pod uwagę konkurencji. Gdy startuje z nowym produktem lub usługą nie zapoznaje się wcześniej z obecnym stanem rynkowym, modelem biznesowym konkurencji, przeprowadzanych przez nią strategia i kampania marketingowa. Aby dany produkt osiągnął sukces i dobrze sprzedał się na rynku trzeba przede wszystkim porównać go z podobnymi produktami i usługami dostępnymi już na rynku. Porównać jakość, cenę, renomę marki, w przypadku usług czas wykonania. Należy przygotować również odpowiednia strategie marketingowa dla danego produktu i marki, zwłaszcza jeśli to nowa marka na rynku. Produkt trzeba skierować dla odpowiedniej grupy odbiorczej, przygotować system sprzedaży, zadbać o dystrybucje. Sprzedaż i wprowadzanie na rynek nowych produktów nie jest prostym zadaniem, ale gdy osiągniemy sukces w sprzedaży, osiągniemy również sukces finansowy.

Zatrudnienie w firmie

Każdy właściciel firmy oczekuje aby prowadzona działalność gospodarcza przynosiła mu oczekiwany zysk. Kiedy firma już została założona i funkcjonuje pojawiają się nowe zadania, należy dopilnować płatności, dostaw, pracowników. Male firmy z oszczędności łączom wiele stanowisk w jedno, przydzielają jednej osobie więcej zadań z rożnych dziedzin, np. jedna osoba zajmuje się wystawianiem faktur i zamówieniami. Gdy firma się rozrasta przybywa także coraz więcej obowiązków, dlatego warto zastanowić się nad rozdziałem obowiązków i w razie potrzeby zatrudnić kolejne osoby. Jeśli np. towar w firmie zamawiany jest rzadko to nie warto tworzyć oddzielnego etatu, jeśli zaś towar zamawiamy bardzo często, warto zatrudnić osobę która zadba o zamówienia i stany magazynowe, brak towaru w firmie może powodować większe straty niż wynosi koszt zatrudnienia kolejnej osoby. Male firmy zazwyczaj nie zatrudniają księgowej, rozliczenia prowadza samodzielnie bądź tez powierzają je dla biura rachunkowego, natomiast jeśli nasza firma jest większym podmiotem to warto przeliczyć czy zatrudnienie kolejnej osoby do firmy nie obniży nam kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tworzenie nowych stanowisk w firmie to zawsze wydatek, lecz osoby wyspecjalizowane w tym co robią, działają szybciej i dokładniej maja duża wiedzę oraz doświadczenie w danej dziedzinie, w rozwijającej się firmie trzeba zawsze tworzyć nowe etaty.

Starsze artykuły Nowsze artykuły

© 2018 sprawdz-sie.pl

Projekt: Anders Noren