sad dokumentOd ubiegłego roku funkcjonują już w obiegu dokumenty o nazwie PZC. Są to komunikaty wygenerowane w systemie ECS, które potwierdzają dokonany import towarów przez podatnika. PZC zawierają te same elementy co SAD z importu papierowy, a co najważniejsze zastępują go w pełni. Komunikat SAD jest przesyłany do podatników jako plik w formacie xml przez agencje celne, które obsługują system ECS. Niejednokrotnie zdarza się także , iż taka agencja celna wysyła do klientów równolegle skan dokumentu SAD. Taki dokument jest zgłoszeniem importu w wersji papierowej wystawionym przez agenta celnego. Obecnie takie zgłoszenie do urzędu celnego może być dokonane w wersji elektronicznej lub papierowej( np. awaria systemu). Należy zwrócić szczególną uwagę , iż karta 8 nie zawiera pieczątek urzędu celnego. Podsumowując to zagadnienie należy bezdyskusyjnie przyjąć, iż dodatkowo przesyłany ,równoległe z PZC, skan SAD w formacie PDF jest zbędnym dokumentem ( nie może być wykorzystany jako dokument potwierdzający import). Jedynym dokumentem potwierdzającym import w formie elektronicznej jest komunikat PZC w formacie xml. Podatnicy mają możliwość odliczenia zawartego w tym dokumencie podatku VAT naliczonego w dacie wpływu lub dwa kolejne okresy rozliczeniowe VAT .