Fundusze inwestycyjne przeznaczone zostały dla osób, które same nie inwestują na giełdach papierów wartościowych, nie chcą tez aby ich pieniądze zainwestowano w lokaty bankowe z stosunkowo niskim rocznym zyskiem. Obecnie na rynku znajduje się wiele rodzai funduszy inwestycyjnych, tych mniej jak i bardziej ryzykownych, oczywiście inwestując w fundusze można dużo zyskać, lecz tez można dużo stracić. Podstawowym kryterium podczas wyboru określonego funduszu powinien być stopień ryzyka jakie jesteśmy w stanie zaakceptować, następnym kryterium powinien być okres na jaki chcemy powierzyć pieniądze, długoterminowe inwestycje zazwyczaj charakteryzują się mniejszym ryzykiem niż krótkoterminowe. Warto również zdywersyfikować inwestycje i wybrać kilka funduszy zamiast jednego, w razie straty jednego z funduszy nie stracimy całych zainwestowanych pieniędzy. Podczas spadku notowań danego funduszu nie zawsze trzeba od razu wycofywać z niego pieniądze, bardzo często występują okresowe spadki notowań, następnie po krótkim okresie fundusz wraca do wcześniejszych kwot i zyskuje, przed wycofaniem pieniędzy z funduszu zawsze warto przyjrzeć się obecnej sytuacji rynkowej danych podmiotów wchodzących w skład konkretnego funduszu inwestycyjnego.