kapitalZdarzają się niestety sytuacje, kiedy problemem jest nawet nawiązanie zdrowych relacji w obrębie wspólnoty sąsiedzkiej-można wszak spotkać miejsca, gdzie ludzie nie ufają tak naprawdę sąsiadowi mieszkającemu naprzeciwko, nie chcąc nawet go poznać czy też dowiedzieć się, kim jest. Robert Putnam, autor książki „Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech”, spopularyzował w swoim dziele pojęcie „kapitału społecznego”. Gdyby spróbować zdefiniować to pojęcie, należałoby kapitał społeczny określić jako pewien rodzaj kapitału opierający się na wzajemnym zaufaniu i pozytywnych(oraz działających sprawnie) relacjach w danej społeczności. Taki kapitał, zdaniem Putnama, różni się w znaczący sposób od tego rozumianego w klasyczny sposób. Bowiem wraz z wydatkowaniem go, a wręcz „rozdawaniem”, następuje jego zwielokrotnienie. Co istotne, zdaniem wspomnianego autora obrót kapitału społecznego przynosi wymierne korzyści nie tylko w sferze społecznej, ale nawet w gospodarczej. W książce o przytoczonym już tytule Putnam przedstawia rozległe badania przeprowadzone we Włoszech w związku z wprowadzoną reformą administracyjną, zwiększającą swobodę instytucji samorządowych.