lokata inwestycyjnaLokata inwestycyjna jest połączeniem lokaty bankowej z funduszem inwestycyjnym. Gwarancją zysku jest ulokowanie środków na depozycie bankowym. Dodatkowe przychody możemy uzyskać z udziału w funduszu inwestycyjnym. Jednak, aby takie fundusze inwestycyjny były rentowne niezbędna jest dobra sytuacja na rynkach finansowych. Z tego powodu, można wątpić, czy lokaty inwestycyjne są w bezpieczna przy obecnym kryzysie finansowym w strefie euro. Lokaty inwestycyjne przypominają w swojej złożoności inne produkty finansowe. Mowa o polisie lokacyjnej, która jest połączeniem lokaty oraz ubezpieczenia na życie. Jej głównym plusem jest zwolnienie z płacenia podatku od dochodów kapitałowych, ponieważ ubezpieczenie na życie nie podlega opodatkowaniu. Innym łączonym produktem inwestycyjnym są lokaty ustrukturyzowane. Składają się na nie dwa aktywa finansowe: obligacje i opcje. Z racji tego, że obligacje są bezpieczniejszą formą, ich udział w lokacie ustrukturyzowanej jest większy niż opcji. Udział angażowanych środków pieniężnych w poszczególnych aktywach to 50%-50% lub 30%-70% na rzecz funduszy. Plusem lokaty inwestycyjnej może być nieco większy zysk, niż ze zwykłej lokaty bankowej. Wynikać ma z inwestycji w fundusze, z których możemy osiągnąć dodatkowy zysk. Lokata inwestycyjna trwa od roku do 3 lat. Mankamentem lokaty inwestycyjnej jest to, żeby odnosić zyski z funduszy inwestycyjnych, niezbędna jest klarowna sytuacja na rynkach finansowych. Podczas gdy na rynkach giełdowych panowała hossa, lokaty inwestycyjne przynosiły duże dochody.