Lokaty inwestycyjne to forma oszczędzania, w uproszczeniu można opisać ja jako połączenie lokaty bankowej z funduszem inwestycyjnym. Lokata bankowa to jedna z najbezpieczniejszych form inwestowania, pewny zyski i minimalne ryzyko, depozyty polegają rożnym zabezpieczenia banków i instytucji nadzorczych. W przypadku lokat inwestycyjnych czyli połączenia lokaty bankowej z funduszem inwestycyjnym zyski z depozytu czerpiemy z oprocentowania, a zyski z funduszy inwestycyjnych pochodzą z giełdy i inwestycji na nich dokonanych. Zaleta lokat inwestycyjnych to większy zysk niż na lokatach bankowych, aby odnieść zyski z lokat inwestycyjnych potrzebna jest stabilna sytuacja w gospodarce, czas trwania lokat jest zróżnicowany i może wynosić, rok, dwa lub trzy lata. Aby otworzyć lokatę inwestycyjna potrzeba wyższych środków finansowych niż na zwykłej lokacie bankowej, trzeba tez zainwestować w dłuższym czasie. Przed wybraniem konkretnej oferty lokat inwestycyjnych warto porównać je, mogą różnic się okresem trwania, sposobem dzielenia proporcji wkładu lokat w stosunku do funduszy inwestycyjnych oraz wysokością spodziewanego zysku.