dollarMarketing wielopoziomowy jest przede wszystkim strategią sprzedaży. Definiuje też strukturę przedsiębiorstwa i sposób angażowania współpracowników. To jeden z wielu modeli biznesowych. Model adresowany głównie do osób, które potrafią angażować się w pracę ceniąc jednocześnie swobodę i możliwość dowolnego kształtowania czasu pracy, ponoszonych nakładów i różnicowania stopnia własnego zaangażowania w prowadzoną działalność. Uważa się, że pierwszym przedsiębiorstwem, które odniosło sukces na polu marketingu wielopoziomowego była firma Amway. Od czasu, w którym Amway święcił największe sukcesy, sektor MLM (skrót od angielskiej nazwy marketingu wielopoziomowego, czyli multi-level marketing) wyraźnie się rozwinął i ewoluował, co zaowocowało powstaniem wielu firm działających według tego schematu. Ten rozwój i dobra kondycja MLM jest nieustającą szansą dla osób, które potrafią angażować się w pracę i budować struktury sprzedaży. Dochody – czynnik decydujący. Działając w ramach firmy, której struktury oparte są na zasadach wielopoziomowości, można liczyć na dochody dwojakiego rodzaju. W dużym skrócie są to dochody uzyskiwane bezpośrednio poprzez sprzedaż produktów lub usług, lub też dochody generowane pośrednio poprzez siatkę podległych podmiotów.