spotkanieKiedy już zostaną określone wszelkie cele, można przejść do organizacji spotkania wyjazdowego. Musimy określić: Ile osób weźmie udział w spotkaniu. Czy impreza integracyjna będzie dla wszystkich pracowników, czy dla określonych grup na danych stanowiskach. Czy wśród uczestników będą osoby niepełnosprawne (ważne między innymi przy wyborze lokalizacji). Budżet jest bardzo ważnym czynnikiem mającym ogromny wpływ na kształt wyjazdu. Dlatego niezwykle ważne jest określenie jaką kwotą dysponujemy i na co możemy te pieniądze przeznaczyć. Miejsce szkolenia. Kiedy już wiemy jaką sumą dysponujemy to czas na wybranie miejsca, w którym odbywać się będzie szkolenie. Miejsce to będzie również miejscem noclegów, posiłków i wieczornych imprez. Można zdecydować się na prestiżowy hotel w mieście. Albo też wybrać pensjonat w górach. Jeżeli wyjazd będzie miał odpowiedni temat może to być nawet camping. Warto jednak pamiętać, że niezależnie od wyboru miejsca ważne jest, aby odpowiednio wcześnie zacząć przygotowania oraz zatroszczyć się o rezerwację (najlepiej 3-4 miesiące przed terminem spotkania). Ramy czasowe. Stworzenie realnych ram czasowych wydaje się być czymś oczywistym. Jednak wiele osób sądzi, że może zrobić wartościowy wyjazd integracyjny, konferencję, ćwiczenia i imprezę w pół dnia, Jest to niewykonalne. Trzeba wiedzieć co pragniemy zrobić, wtedy dopiero możemy określić ile czasu na to potrzebujemy.