zaangazowanie szansePraca, zaangażowanie, umiejętności interpersonalne, marketing wielopoziomowy kusi ze względu na możliwość stopniowego redukowania zaangażowania w bezpośrednie działania sprzedażowe, ale zanim to nastąpi wymaga poniesienia sporych nakładów. Głównie jest to praca własna, czyli pozyskiwanie klientów oraz rekrutowanie kolejnych sprzedawców. Rekrutując kolejnych sprzedawców i rozbudowując strukturę sprzedaży można nawet doprowadzić do sytuacji, w której samodzielne zaangażowanie w sprzedaż stanie się zbędne. Cały dochód wygenerują podlegli sprzedawcy. Czyż takie rozwiązanie nie jest kuszące? Początki, jak wynika z opowieści osób, którym autentycznie udało się odnieść sukces na tym polu, bywają bardzo trudne i wymagają więcej wysiłku niż prowadzenie jakiegokolwiek innego biznesu, czy praca na etacie. W przypadku marketingu wielopoziomowego niezwykle ważne są też umiejętności interpersonalne – sposób podejścia do potencjalnego klienta i umiejętność przekonania innych osób, że warto poświęcić się działaniom na tym polu. Jedynie ciężka praca i wrodzone lub nabyte umiejętności owocują sukcesem. To trudne, ale sukces ten jest osiągalny, a największy wpływ na jego osiągnięcie ma osobiste zaangażowanie.