Tag: fundusz

Lokaty inwestycyjne

Lokaty inwestycyjne to forma oszczędzania, w uproszczeniu można opisać ja jako połączenie lokaty bankowej z funduszem inwestycyjnym. Lokata bankowa to jedna z najbezpieczniejszych form inwestowania, pewny zyski i minimalne ryzyko, depozyty polegają rożnym zabezpieczenia banków i instytucji nadzorczych. W przypadku lokat inwestycyjnych czyli połączenia lokaty bankowej z funduszem inwestycyjnym zyski z depozytu czerpiemy z oprocentowania, a zyski z funduszy inwestycyjnych pochodzą z giełdy i inwestycji na nich dokonanych. Zaleta lokat inwestycyjnych to większy zysk niż na lokatach bankowych, aby odnieść zyski z lokat inwestycyjnych potrzebna jest stabilna sytuacja w gospodarce, czas trwania lokat jest zróżnicowany i może wynosić, rok, dwa lub trzy lata. Aby otworzyć lokatę inwestycyjna potrzeba wyższych środków finansowych niż na zwykłej lokacie bankowej, trzeba tez zainwestować w dłuższym czasie. Przed wybraniem konkretnej oferty lokat inwestycyjnych warto porównać je, mogą różnic się okresem trwania, sposobem dzielenia proporcji wkładu lokat w stosunku do funduszy inwestycyjnych oraz wysokością spodziewanego zysku.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne przeznaczone zostały dla osób, które same nie inwestują na giełdach papierów wartościowych, nie chcą tez aby ich pieniądze zainwestowano w lokaty bankowe z stosunkowo niskim rocznym zyskiem. Obecnie na rynku znajduje się wiele rodzai funduszy inwestycyjnych, tych mniej jak i bardziej ryzykownych, oczywiście inwestując w fundusze można dużo zyskać, lecz tez można dużo stracić. Podstawowym kryterium podczas wyboru określonego funduszu powinien być stopień ryzyka jakie jesteśmy w stanie zaakceptować, następnym kryterium powinien być okres na jaki chcemy powierzyć pieniądze, długoterminowe inwestycje zazwyczaj charakteryzują się mniejszym ryzykiem niż krótkoterminowe. Warto również zdywersyfikować inwestycje i wybrać kilka funduszy zamiast jednego, w razie straty jednego z funduszy nie stracimy całych zainwestowanych pieniędzy. Podczas spadku notowań danego funduszu nie zawsze trzeba od razu wycofywać z niego pieniądze, bardzo często występują okresowe spadki notowań, następnie po krótkim okresie fundusz wraca do wcześniejszych kwot i zyskuje, przed wycofaniem pieniędzy z funduszu zawsze warto przyjrzeć się obecnej sytuacji rynkowej danych podmiotów wchodzących w skład konkretnego funduszu inwestycyjnego.

© 2018 sprawdz-sie.pl

Projekt: Anders Noren