Tag: inwestycje

Finanse na start dla nowych firm

finanse na startZawsze podczas rozpoczynania działalności gospodarczej trzeba znaleźć jakieś źródło jej finansowania, cześć osób stara się sfinansować działalność gospodarcza z własnych oszczędności, inni pożyczają pieniądze od rodziny i znajomych, a pozostali starają się o kredyt bankowy. Bardzo często nowo założone firmy maja problemy z uzyskaniem kredytu bankowego, gdyż nie generują żadnego dochodu, banki nie chcąc ryzykować udzielają kredytu innym podmiotom. Za to wiele banków oferuje darmowe rachunki firmowe wraz z kredytem odnawialnym, w ramach tego kredytu nowa firma otrzymać może do kilku tysięcy złotych na start, nie jest to wygórowana kwota, ale z pewnością pomoże w rozkręceniu działalności gospodarczej. Przy kredycie odnawialnym odsetki płacimy od wykorzystanej kwoty, oraz nie musimy go regularnie spłacać, każdy wpływ pieniędzy na konto powoduje zmniejszenie zadłużenia wobec banku, w przypadku braku wpływów rosną tylko comiesięczne odsetki, bez żadnych kar za brak spłaty. Przed założeniem firmowego rachunku bankowego warto zapoznać się z obecna sytuacja na rynku bankowym, porównać aktualne promocje banków, opłaty za prowadzenie rachunku, a także zobaczyć jakie dodatkowe usługi oferują banki.

Rynek walutowy, Forex

rynek forexRynek walutowy jest jednym z największych, najbardziej ekscytujących i najbardziej zmiennych rynków na świecie. Zasady panujące na tym rynku są o wiele łatwiejsze do zrozumienia niż zasady rządzące giełdą papierów wartościowych. Na detalicznym forexie, dźwignia może mieć nawet poziom 500:1, jeżeli inwestujesz mniej niż 50 000 $, ale może być też tak niska jak 50:1. Np. aby zainwestować 200 000 $ w jakąś walutę, przy założeniu, że broker posiada marżę w wysokości 1%, będziesz musiał dysponować jedynie kwotą 2000 $, co będzie oznaczało, że korzystasz z dźwigni na poziomie 100:1. Analogicznie, jeżeli chciałbyś zainwestować 20 000 $, to przy takiej samej marży brokera potrzebowałbyś jedynie 200 $ przy takim samym poziomie dźwigni. To może brzmieć dość ryzykownie, ale ponieważ waluty nie zmieniają swojej wartości tak bardzo jak akcje, to jest to bardzo pewny system. Korzystanie z dźwigni jest wręcz koniecznością. Gdybyśmy chcieli inwestować sami, bez pomocy brokera i dźwigni, którą oferuje, to bez wielkich pieniędzy nie mielibyśmy co szukać na forexie. Dzięki brokerom i wykorzystaniu dźwigni nasze inwestycje przy zaangażowaniu małych środków, mogą przynieść nam spore zyski. Nie ryzykujemy setek tysięcy złotych (to broker je ryzykuje, gdyż niejako oferując nam dźwignie powiększa kwotę jaką możemy przeznaczyć na dany zakup waluty, np. 100 razy przy dźwigni 100:1), a zyski które możemy wypracować dzięki temu systemowi mogą być pokaźne.

Lokaty bankowe

euro 500Jedna z najbezpieczniejszych inwestycji pieniędzy czyli lokaty bankowe, jest jednocześnie bardzo prosta forma inwestowania, wiele banków z dostępem do internetu oferuje rachunki bankowe wraz z możliwością założenia lokaty bankowej z określonym oprocentowaniem. Aby założyć taka lokatę wystarczy klika minut zalogowanie się na swój rachunek bankowy określeniem kwoty która chcemy przeznaczyć na lokatę i klikniecie utwórz lokatę, od tego momentu naliczane zostają zarobki. Lokata w odróżnieniu od funduszy inwestycyjnych i zakupu akcji jest bardzo bezpieczna forma inwestowania pieniędzy. Na giełdzie spółki mogą tracić także i inwestor wraz ze stratami spółek traci pieniądze, w funduszach inwestycyjnych również możemy stracić, inwestując pieniądze na lokacie bankowej nie ma takiej możliwości, zawsze otrzymamy stabilny zysk. Niestety minusem lokat jest niski kilkuprocentowy zysk w stosunku rocznym, na giełdzie można zarobić znacznie więcej, ale należy pamiętać ze można tez stracić. Przed założeniem lokaty, jeśli dysponujemy wyższa suma do zainwestowania warto sprawdzić oferty rożnych konkurencyjnych banków, kwoty zysku mogą różnic się o kilka procent w zależności od banku i od okresu na jaki chcemy otworzyć lokatę, warto sprawdzić tez jakie opłaty czekają nas w razie zakończenia lokaty przed ustalonym terminem oraz czy nie ma dodatkowych ukrytych opłat.

Lokaty inwestycyjne – omówienie

lokata inwestycyjnaLokata inwestycyjna jest połączeniem lokaty bankowej z funduszem inwestycyjnym. Gwarancją zysku jest ulokowanie środków na depozycie bankowym. Dodatkowe przychody możemy uzyskać z udziału w funduszu inwestycyjnym. Jednak, aby takie fundusze inwestycyjny były rentowne niezbędna jest dobra sytuacja na rynkach finansowych. Z tego powodu, można wątpić, czy lokaty inwestycyjne są w bezpieczna przy obecnym kryzysie finansowym w strefie euro. Lokaty inwestycyjne przypominają w swojej złożoności inne produkty finansowe. Mowa o polisie lokacyjnej, która jest połączeniem lokaty oraz ubezpieczenia na życie. Jej głównym plusem jest zwolnienie z płacenia podatku od dochodów kapitałowych, ponieważ ubezpieczenie na życie nie podlega opodatkowaniu. Innym łączonym produktem inwestycyjnym są lokaty ustrukturyzowane. Składają się na nie dwa aktywa finansowe: obligacje i opcje. Z racji tego, że obligacje są bezpieczniejszą formą, ich udział w lokacie ustrukturyzowanej jest większy niż opcji. Udział angażowanych środków pieniężnych w poszczególnych aktywach to 50%-50% lub 30%-70% na rzecz funduszy. Plusem lokaty inwestycyjnej może być nieco większy zysk, niż ze zwykłej lokaty bankowej. Wynikać ma z inwestycji w fundusze, z których możemy osiągnąć dodatkowy zysk. Lokata inwestycyjna trwa od roku do 3 lat. Mankamentem lokaty inwestycyjnej jest to, żeby odnosić zyski z funduszy inwestycyjnych, niezbędna jest klarowna sytuacja na rynkach finansowych. Podczas gdy na rynkach giełdowych panowała hossa, lokaty inwestycyjne przynosiły duże dochody.

© 2018 sprawdz-sie.pl

Projekt: Anders Noren