Tag: kapitał

Zaufanie w biznesie

biznesZaufanie w biznesie odgrywa niebagatelną rolę. Okazuje się, że właściwie w obecnych czasach niemożliwe jest zdobycie klienta bez zdobycia jego zaufania. Dlaczego tak się dzieje i jakie są tego przyczyny. Postarajmy się to zrozumieć na podstawie koncepcji kapitału społecznego opracowanego przez Roberta Putnama. Na dobrą sprawę już od urodzenia żyjemy w zbiorowościach. Pierwotną jest zazwyczaj rodzina (choć zdarzają się niestety przypadki, kiedy jest to dom dziecka), potem wchodzimy w otoczenie „dalszej” rodziny, szkoły, a następnie wszelkich możliwych grup społecznych. Choć dzisiaj wielu liberałów i socjaldemokratów zapewne oburzyłoby się na tezy Arystotelesa, które na dobrą sprawę stawiały interes wspólnoty wyżej niż ten jednostkowy, to jednak trzeba przyznać, że często właśnie w ramach zbiorowości dokonują się wszelkie najistotniejsze dla nas procesy i czynności. W grupach postępuje chociażby proces autoidentyfikacji-bo określamy sami siebie w odniesieniu do innych osób, czyli właśnie do członków grup, w jakich żyjemy.

Kapitał społeczny

kapitalZdarzają się niestety sytuacje, kiedy problemem jest nawet nawiązanie zdrowych relacji w obrębie wspólnoty sąsiedzkiej-można wszak spotkać miejsca, gdzie ludzie nie ufają tak naprawdę sąsiadowi mieszkającemu naprzeciwko, nie chcąc nawet go poznać czy też dowiedzieć się, kim jest. Robert Putnam, autor książki „Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech”, spopularyzował w swoim dziele pojęcie „kapitału społecznego”. Gdyby spróbować zdefiniować to pojęcie, należałoby kapitał społeczny określić jako pewien rodzaj kapitału opierający się na wzajemnym zaufaniu i pozytywnych(oraz działających sprawnie) relacjach w danej społeczności. Taki kapitał, zdaniem Putnama, różni się w znaczący sposób od tego rozumianego w klasyczny sposób. Bowiem wraz z wydatkowaniem go, a wręcz „rozdawaniem”, następuje jego zwielokrotnienie. Co istotne, zdaniem wspomnianego autora obrót kapitału społecznego przynosi wymierne korzyści nie tylko w sferze społecznej, ale nawet w gospodarczej. W książce o przytoczonym już tytule Putnam przedstawia rozległe badania przeprowadzone we Włoszech w związku z wprowadzoną reformą administracyjną, zwiększającą swobodę instytucji samorządowych.

© 2018 sprawdz-sie.pl

Projekt: Anders Noren