Tag: lokaty

Lokaty bankowe

euro 500Jedna z najbezpieczniejszych inwestycji pieniędzy czyli lokaty bankowe, jest jednocześnie bardzo prosta forma inwestowania, wiele banków z dostępem do internetu oferuje rachunki bankowe wraz z możliwością założenia lokaty bankowej z określonym oprocentowaniem. Aby założyć taka lokatę wystarczy klika minut zalogowanie się na swój rachunek bankowy określeniem kwoty która chcemy przeznaczyć na lokatę i klikniecie utwórz lokatę, od tego momentu naliczane zostają zarobki. Lokata w odróżnieniu od funduszy inwestycyjnych i zakupu akcji jest bardzo bezpieczna forma inwestowania pieniędzy. Na giełdzie spółki mogą tracić także i inwestor wraz ze stratami spółek traci pieniądze, w funduszach inwestycyjnych również możemy stracić, inwestując pieniądze na lokacie bankowej nie ma takiej możliwości, zawsze otrzymamy stabilny zysk. Niestety minusem lokat jest niski kilkuprocentowy zysk w stosunku rocznym, na giełdzie można zarobić znacznie więcej, ale należy pamiętać ze można tez stracić. Przed założeniem lokaty, jeśli dysponujemy wyższa suma do zainwestowania warto sprawdzić oferty rożnych konkurencyjnych banków, kwoty zysku mogą różnic się o kilka procent w zależności od banku i od okresu na jaki chcemy otworzyć lokatę, warto sprawdzić tez jakie opłaty czekają nas w razie zakończenia lokaty przed ustalonym terminem oraz czy nie ma dodatkowych ukrytych opłat.

Lokaty inwestycyjne – omówienie

lokata inwestycyjnaLokata inwestycyjna jest połączeniem lokaty bankowej z funduszem inwestycyjnym. Gwarancją zysku jest ulokowanie środków na depozycie bankowym. Dodatkowe przychody możemy uzyskać z udziału w funduszu inwestycyjnym. Jednak, aby takie fundusze inwestycyjny były rentowne niezbędna jest dobra sytuacja na rynkach finansowych. Z tego powodu, można wątpić, czy lokaty inwestycyjne są w bezpieczna przy obecnym kryzysie finansowym w strefie euro. Lokaty inwestycyjne przypominają w swojej złożoności inne produkty finansowe. Mowa o polisie lokacyjnej, która jest połączeniem lokaty oraz ubezpieczenia na życie. Jej głównym plusem jest zwolnienie z płacenia podatku od dochodów kapitałowych, ponieważ ubezpieczenie na życie nie podlega opodatkowaniu. Innym łączonym produktem inwestycyjnym są lokaty ustrukturyzowane. Składają się na nie dwa aktywa finansowe: obligacje i opcje. Z racji tego, że obligacje są bezpieczniejszą formą, ich udział w lokacie ustrukturyzowanej jest większy niż opcji. Udział angażowanych środków pieniężnych w poszczególnych aktywach to 50%-50% lub 30%-70% na rzecz funduszy. Plusem lokaty inwestycyjnej może być nieco większy zysk, niż ze zwykłej lokaty bankowej. Wynikać ma z inwestycji w fundusze, z których możemy osiągnąć dodatkowy zysk. Lokata inwestycyjna trwa od roku do 3 lat. Mankamentem lokaty inwestycyjnej jest to, żeby odnosić zyski z funduszy inwestycyjnych, niezbędna jest klarowna sytuacja na rynkach finansowych. Podczas gdy na rynkach giełdowych panowała hossa, lokaty inwestycyjne przynosiły duże dochody.

© 2018 sprawdz-sie.pl

Projekt: Anders Noren