Tag: podatki

Podatek od nieruchomości

podatek nieruchomosciCharakterystyka podatku od nieruchomości, podatnicy podatku od nieruchomości, stawki podatku od nieruchomości w Polsce w 2010 roku, obowiązek podatkowy. Podatek ten jest podatkiem samorządowym (lokalnym). Organem podatkowym dla tego podatku jest wójt gminy, a w miastach burmistrz lub prezydent miasta. Obowiązek podatkowy dla tego podatku regulują przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jest to najważniejszy i najbardziej wydajny podatek lokalny. Przedmiotem opodatkowania podatku od nieruchomości są budynki, budowle i grunty. Za podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości przyjmuje się: – dla budowli ich wartość początkową stanowiącą podstawę obliczania amortyzacji w danym roku, – dla budynków bądź ich części powierzchnię użytkową w m2, – dla gruntów ich powierzchnię w m2. Podatnikami podatku od nieruchomości są: – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, – osoby fizyczne, które są: właścicielami obiektów budowlanych oraz nieruchomości,z zastrzeżeniem dotyczącym przedmiotu opodatkowania znajdującego się w posiadaniu samoistnym, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa albo własność jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie to wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, za wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości

Księgowość, biura rachunkowe

ksiegowosc rachunkowoscZlecając księgowość firmy biuru rachunkowemu oszczędzamy cenny czas, niepotrzebne stresy związane z rozliczeniami i śpimy spokojnie, nie martwiąc się o kontrole urzędowe. Zanim jednak powierzymy nasze księgi rachunkowe w ręce księgowego, warto spędzić odrobinę czasu nad znalezieniem jak najlepszej oferty. Gdzie więc zacząć poszukiwania naszego biura księgowego? Oddanie kwestii księgowych firmy w ręce sprawdzonego biura rachunkowego to w ostatnim czasie bardzo popularne rozwiązanie stosowane przez wielu przedsiębiorców. Zanim jednak zdecydujemy się nawiązać współpracę, warto poświęcić trochę czasu na znalezienie odpowiedniego biura. Chyba najpopularniejszym obecnie miejscem poszukiwań jest internet. Kolejnym źródłem są lokalne gazety oraz wydawnictwa finansowe. Często zawierają one oferty usług księgowych świadczonych przez biura rachunkowe. Ogłoszenia takie tracą jednak na popularności gdyż reklama w prasie często przekracza kosztowo reklamę internetową. Sposobem na znalezienie odpowiedniego biura rachunkowego są znajomi i przyjaciele. Podobnie jak w działalności medycznej czy dentystycznej, wielu potencjalnych Klientów szuka księgowego z polecenia. Warto więc popytać wśród znajomych czy znają jakieś dobre biuro rachunkowe godne polecenia.

© 2018 sprawdz-sie.pl

Projekt: Anders Noren