Tag: wpływ

Koncepcja kapitału społecznego

spoleNiestety, trzeba również wspomnieć o pewnym utopijnym myśleniu, jakie przejawiają zwolennicy koncepcji kapitału społecznego. Postrzega się go bowiem jako „zbawienny” czynnik, mający wpływ na budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. W praktyce jednak dochodzimy do błędnego koła-jeśli brakuje zaufania w danej społeczności, to na dobrą sprawę każda próba wysunięcia inicjatywy oddolnej zostanie zignorowana. Natomiast próba działania na rzecz wspólnoty(bez oczekiwania jakiejkolwiek gratyfikacji) zostanie odebrana jako wyraz naiwności i głupoty oraz wyeksploatowana do granic możliwości, co w efekcie doprowadzi do zniechęcenia osoby inicjującej altruistyczne podejście. Zasadniczo nie odbiega to od polskich realiów. Warto przypomnieć sobie bezkarne dewastacje mienia publicznego (jak choćby będące prawdziwą zmorą dla użytkowników komunikacji miejskiej zrywane rozkłady jazdy), przy których ludzie nie reagują „żeby im się nie dostało”. Różnego rodzaju inicjatywy lokalne powstają co prawda, ale nie są raczej czymś częstym.

Efektywność kapitału społecznego

konferW toku badań okazała się pewna stała prawidłowość, wskazująca na dużo większą efektywność działania w nowych warunkach zarówno jeśli chodzi o działania władz samorządowych, jak również obywateli w oddolnych inicjatywach-ale na terenie Włoch północnych. Inaczej rzecz wyglądała w przypadku Włoch południowych, gdzie wprowadzone zmiany nie przyniosły znaczących efektów. Robert Putnam upatruje przyczyn w pewnych zaszłościach historycznych, które jego zdaniem mają wpływ do dni dzisiejszych na potencjał w „pomnażaniu” kapitału społecznego w obu częściach państwa włoskiego. Północna część, historycznie bliższa modelowi republikańskiemu (bądź monarchii konstytucyjnej, zależnie od okresu i rozpatrywanego obszaru północy), zawsze słynęła z różnego rodzaju oddolnych inicjatyw-jak choćby towarzystw basztowych, zakładanych w celu wspólnej obrony przed wrogiem. Liczne warstwy mieszczaństwa na pewno sprzyjały utrwaleniu takiej struktury.

© 2018 sprawdz-sie.pl

Projekt: Anders Noren