Tag: zakres

Relacje międzyludzkie

tlumProblem zaczyna się, kiedy mamy do czynienia z większymi grupami-tak naprawdę już w gronie klasowym (a więc od 20 do 30-osobowej grupie). Nie ma bowiem możliwości, aby istniał tak duży stopień zażyłości i zaufania w relacjach między ludźmi tworzącymi takie grupy, z jakim możemy się spotkać w rodzinach czy też kręgach sąsiedzkich czy w małych osiedlach. Rzecz jasna takie grupy również muszą w jakiś sposób funkcjonować. Pewne rozwiązania prawne, regulujące podstawę interakcji w takich zbiorowościach, nie są wystarczające-opisują pewne minimum gwarantujące obywatelom rozsądny(przynajmniej w założeniach) zakres bezpieczeństwa i możliwość unikania szkodliwych skutków pewnych konfliktów. Jest to jednak stanowczo za mało. Opierając się na własnych doświadczeniach, większość czytelników zapewne zgodzi się z tezą, iż niezbędne w każdej większej zbiorowości okazuje się wypracowanie pewnych nieformalnych zasad, regulujących wspólne pożycie społeczne. Jest to rzecz jasna coraz trudniejsze wraz ze zwiększaniem się zakresu danej grupy-czy to w kategorii liczebności jej członków, czy też terytorialnej „rozpiętości”.

Zbiorowość w biznesie

zbiorowoscZbiorowości ludzkie otaczają nas w codziennym życiu również w sferze zawodowej i biznesowej. Pewne z nich, zwłaszcza te składające się z kilku bądź kilkunastu osób, funkcjonują właściwie w sposób „odruchowy”. Pomijając pewne patologiczne przypadki, w większości w każdej rodzinie jest dość klarownie określony zakres działania ojca, matki oraz dzieci (tych zaś zależnie od wieku rzecz jasna). Każdy rodzic popełnia oczywiście jakieś błędy wychowawcze (zbytnia surowość, bądź w dzisiejszych czasach dużo częściej popełniany błąd o przeciwnym charakterze-pobłażanie), ale mają one raczej pomniejszą rangę, nie powodując znaczących zakłóceń w procesie funkcjonowania rodziny oraz kooperacji jej poszczególnych członków między sobą. Na pewno nie sprzyja temu również obecny model „bezstresowego” wychowania (połączony z bardzo niską wartością dydaktyki w szkołach), w istocie przyczyniający się do „nadprodukcji” młodych egoistów i ignorantów, którzy uważają że wszystko im się należy, przy braku poczuwania się do jakichkolwiek obowiązków.

© 2018 sprawdz-sie.pl

Projekt: Anders Noren