cele w firmieWyznaczanie celów w firmie  Dobrze zgrany zespól pracowników w firmie to bardzo ważny element w każdym przedsiębiorstwie. Dobre relacje między pracownikami, maja bardzo duży wpływ na produktywność i innowacje, sprawiają również, ze praca jest przyjemna. Aby zespól dobrze ze sobą współgrał trzeba  wyznaczyć cele, których nie możemy określić procentowo, ale mają duży wpływ na kształt firmy: Wzmocnienie sojuszu między zespołami rozproszonymi geograficznie Dostosowanie strategii marketingu i sprzedaży  Zmniejszenie nieporozumień pomiędzy poziomami organizacyjnymi i służbami Poprawa komunikacji między zespołami i oddziałami Nauka szybkiego, skutecznego podejmowania decyzji Określenie strategii mającej na celu zmniejszenie biurokracji Stworzenie nowych strategii (na przykład z pomocą tzw „burzy mózgów”), które będą pomocne w stawianiu czoła wyzwaniom: posłużą przy rozwiązywaniu problemów finansowych Nauczenie się skuteczniejszego zarządzania projektami w ciasnych ramach czasowych