Każdy właściciel firmy oczekuje aby prowadzona działalność gospodarcza przynosiła mu oczekiwany zysk. Kiedy firma już została założona i funkcjonuje pojawiają się nowe zadania, należy dopilnować płatności, dostaw, pracowników. Male firmy z oszczędności łączom wiele stanowisk w jedno, przydzielają jednej osobie więcej zadań z rożnych dziedzin, np. jedna osoba zajmuje się wystawianiem faktur i zamówieniami. Gdy firma się rozrasta przybywa także coraz więcej obowiązków, dlatego warto zastanowić się nad rozdziałem obowiązków i w razie potrzeby zatrudnić kolejne osoby. Jeśli np. towar w firmie zamawiany jest rzadko to nie warto tworzyć oddzielnego etatu, jeśli zaś towar zamawiamy bardzo często, warto zatrudnić osobę która zadba o zamówienia i stany magazynowe, brak towaru w firmie może powodować większe straty niż wynosi koszt zatrudnienia kolejnej osoby. Male firmy zazwyczaj nie zatrudniają księgowej, rozliczenia prowadza samodzielnie bądź tez powierzają je dla biura rachunkowego, natomiast jeśli nasza firma jest większym podmiotem to warto przeliczyć czy zatrudnienie kolejnej osoby do firmy nie obniży nam kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tworzenie nowych stanowisk w firmie to zawsze wydatek, lecz osoby wyspecjalizowane w tym co robią, działają szybciej i dokładniej maja duża wiedzę oraz doświadczenie w danej dziedzinie, w rozwijającej się firmie trzeba zawsze tworzyć nowe etaty.