biznesZaufanie w biznesie odgrywa niebagatelną rolę. Okazuje się, że właściwie w obecnych czasach niemożliwe jest zdobycie klienta bez zdobycia jego zaufania. Dlaczego tak się dzieje i jakie są tego przyczyny. Postarajmy się to zrozumieć na podstawie koncepcji kapitału społecznego opracowanego przez Roberta Putnama. Na dobrą sprawę już od urodzenia żyjemy w zbiorowościach. Pierwotną jest zazwyczaj rodzina (choć zdarzają się niestety przypadki, kiedy jest to dom dziecka), potem wchodzimy w otoczenie „dalszej” rodziny, szkoły, a następnie wszelkich możliwych grup społecznych. Choć dzisiaj wielu liberałów i socjaldemokratów zapewne oburzyłoby się na tezy Arystotelesa, które na dobrą sprawę stawiały interes wspólnoty wyżej niż ten jednostkowy, to jednak trzeba przyznać, że często właśnie w ramach zbiorowości dokonują się wszelkie najistotniejsze dla nas procesy i czynności. W grupach postępuje chociażby proces autoidentyfikacji-bo określamy sami siebie w odniesieniu do innych osób, czyli właśnie do członków grup, w jakich żyjemy.