zbiorowoscZbiorowości ludzkie otaczają nas w codziennym życiu również w sferze zawodowej i biznesowej. Pewne z nich, zwłaszcza te składające się z kilku bądź kilkunastu osób, funkcjonują właściwie w sposób „odruchowy”. Pomijając pewne patologiczne przypadki, w większości w każdej rodzinie jest dość klarownie określony zakres działania ojca, matki oraz dzieci (tych zaś zależnie od wieku rzecz jasna). Każdy rodzic popełnia oczywiście jakieś błędy wychowawcze (zbytnia surowość, bądź w dzisiejszych czasach dużo częściej popełniany błąd o przeciwnym charakterze-pobłażanie), ale mają one raczej pomniejszą rangę, nie powodując znaczących zakłóceń w procesie funkcjonowania rodziny oraz kooperacji jej poszczególnych członków między sobą. Na pewno nie sprzyja temu również obecny model „bezstresowego” wychowania (połączony z bardzo niską wartością dydaktyki w szkołach), w istocie przyczyniający się do „nadprodukcji” młodych egoistów i ignorantów, którzy uważają że wszystko im się należy, przy braku poczuwania się do jakichkolwiek obowiązków.